Bass Player: Masso (Alberto Massetti);
Special thanks to Federico Leali.
Photos > UK Tour